Wat is een ANBI?

Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

– kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen – instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut.

Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Een instelling kan ook worden aangewezen als een ANBI. Doet u een gift aan een ANBI wat in ons geval als Stichting Historyland het geval is. Dan kunt u wanneer u uw aftrekpost berekent, deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-.

Wilt u controleren of wij als Stichting Historyland waar u geld aan geeft, zijn aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken op de site van de Belastingdienst.

 

Boekjaar 2014 Stichting Historyland

Boekjaar 2015 Stichting Historyland

Boekjaar 2016 Stichting Historyland

Boekjaar 2017 Stichting Historyland 

Beleidsplan 2018