Permacultuurtuin

Historyland bestaat uit negen hectare grond, wat gelijk staat aan zo’n negen voetbalvelden. Het gebied is ingericht volgens de principes van de permacultuur.

Wat houdt dat in? Kort gezegd, komt het van ‘permanent argiculture’ wat erop wijst dat het land altijd in productie is. Bill Mollison, een professor in Australië zag dat in het bos onophoudelijk productie is, enkel en alleen draaiend op energie van de zon en een vruchtbare bodem. Er is geen extra energie-inbreng en ook geen afval.

 


Voedselproductie
Samenwerking van en met alle elementen in de natuur is hier essentieel en bestrijding wordt dan overbodig. Permacultuur probeert systemen te creëren om zichzelf in stand te houden, zoals in de natuur is te zien.

Op die manier kun je een mooie opbrengst krijgen met een minimum aan energie en zonder afval. Bovendien wordt de bodem steeds vruchtbaarder. Dit proces is volop in ontwikkeling op Historyland. Een volgend doel wordt het mogelijk maken van voedselproductie.

 

 


Zeisen en zeisles
Zodra het land er klaar voor is, worden de akkers in gebruik genomen voor landbouw. Varkens gaan ons helpen het land te frezen. Ploegen is namelijk een te rigoureuze inbreuk op het leven in en op de bodem. Dat is ook de reden dat er, ondanks het gebruik van kleinschalige machines, veel gewerkt wordt met de zeis en de riek. Een enorm gezellige bezigheid met een groep mensen.

Kijk voor meer informatie over zeisen op www.zeisles.nl.