Huiswerkbegeleiding

Educatie is een van de speerpunten van Historyland. Om die reden bieden we huiswerkbegeleiding aan onder leiding van Angelique van den Ban. De begeleiding is bedoeld voor kinderen van zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. Kinderen kunnen hier terecht voor ondersteuning bij alle vakken, behalve rekenen, wiskunde, natuur- en scheikunde.

Structuur, motivatie en inhoudelijke ondersteuning

Huiswerkbegeleiding Effect is er voor kinderen die meer structuur, motivatie en inhoudelijke ondersteuning nodig hebben bij het maken en plannen van hun huiswerk. Effect heeft als doelgroep leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Een essentieel onderdeel van de aanpak van Effect is het zogenaamde ‘leren leren’. Hieronder valt het aanleren en toepassen van verschillende leerstrategieën.

Persoonlijke aandacht en het opdoen van succeservaringen

Angelique heeft na haar studie aan de Bath University in Engeland een aantal jaren in het middelbaar onderwijs gewerkt als docente Engels. Tevens is zij in het basisonderwijs werkzaam geweest als docente en onderwijsassistent. ‘In mijn visie drijft onderwijs op talent en bezieling van docenten. Persoonlijke aandacht, zelfvertrouwen en het opdoen van succeservaringen zijn belangrijk om te groeien. Het is daarom dat ik het lesgeven aan het individuele kind en kleine groepen het leukst vind. Het overdragen van kennis en ondersteunen van kinderen, die op wat voor vlak dan ook moeite hebben met hun huiswerk, is mijn drive.’

Op vertoon van de Effect strippenkaart hebben cursisten onbeperkt toegang tot Historyland. Kijk voor meer informatie op de website van Huiswerkbegeleiding Effect.