Historische lezingen

De historische lezingen van Arie van den Ban vinden elke dinsdagavond plaats op Historyland om 19.30 uur. Geschiedenis is een grote hobby van Arie van den Ban en daar vertelt de historicus graag over. De lezingen worden al 10 jaar met succes gehouden en zoals altijd worden ze gratis aangeboden, zonder enige verplichtingen.

De Oranjes

De lezingenreeks over de Oranjes begint in de veertiende eeuw en behandelt alle Oranjes t/m de huidige populaire koning en koningin. Denk aan de bruiloft in 2002, met alle verwikkelingen van dien. Willem I der Nederlanden komt voorbij en ook strijd tussen Maurits van Oranje en Johan van Oldebarnevelt wordt niet onbesproken gelaten. Van den Ban gaat in op de vele intriges en bastaardkinderen van de Oranjes. De lezing wordt verrijkt met vele beelden uit films en documentaires. Van den Ban is een monarchist en weet de verhalen met veel passie over te brengen aan zijn publiek.

Zee van geloof

Geloof is een veelbesproken onderwerp dat immer actueel is. Aan de hand van de gebeurtenissen van vroeger kunnen we de tegenstellingen van heden ten dage beter begrijpen. De lezingen ‘Zee van geloof’ omvat prachtige verhalen van haat, eerzucht en bloedvergieten, maar ook van moed, verdraagzaamheid en genade. Besproken wordt hoe de Islam is ontstaan en dat de Islam eigenlijk een veel toleranter geloof was toen dan het Christendom.

Lezing bijwonen?

Dat kan! Kijk voor het onderwerp in onze agenda. Aanmelden kan via [email protected]