Zoals u ziet zijn wij bezig Hellevoetsluis op de kaart te zetten (Kruithuis, Buffel en Historyland). Zoals u weet is dat eigenlijk alleen maar het gevolg van onze activiteiten niet het hoofddoel. Ons hoofddoel is mensen historisch en cultureel besef bij te brengen en/of te vergroten en dat op een prettige manier. We “barsten” nog van de plannen. Naast onze museale bezigheden gaan we ook op vele andere manieren uw interesse prikkelen.

Daarom is er een stichting opgericht met als doel het instand houden van het educatief centrum Historyland. Voor de exploitatie is veel geld nodig, ondanks de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Door ons te steunen kunt u eraan bijdragen het educatief centrum Historyland voor langere tijd voor onze regio te behouden. Er zijn verschillende manier waarop u Historyland kunt steunen. Een educatiefcentrum is niets zonder goede kennis in huis, dus daarom nodigen wij u uit om één van onze wetenschappers te worden. Wij kennen zes wetenschappers namelijk Bioloog, Botanicus, Paleontoloog, Geoloog, Archeoloog en Historicus.

Stichting Historyland biedt sponsors een vooraanstaand cultureel platform voor contact met uw (potentiële) relaties, werknemers en het algemene publiek. Met een bijzondere ontvangst of evenement in de gehoorzaal „De Cruyttoren“ biedt u hen een unieke en bijzondere belevenis. Een partnerschap met Stichting Historyland betekent een verbintenis met een stuk historie van Nederland in het algemeen en Hellevoetsluis in het bijzonder. Stichting Historyland ook graag mee over uw wens om met behulp van cultuursponsoring een bijdrage te leveren aan uw marketing- en communicatiedoelstellingen.

ANBI Voor u als sponsor is het wellicht interessant om te weten dat iedere euro die u doneert, ook daadwerkelijk bij Stichting Historyland terechtkomt. De stichting verwierf de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), hetgeen betekent dat u giften en donaties fiscaal kunt aftrekken.