Cisterciënzertoren

De gemeente Hellevoetsluis kent een rijke bewoningsgeschiedenis. Niet alleen de nu nog zichtbare monumenten getuigen daarvan, maar ook de in de ondergrond aanwezige sporen en vondsten die door archeologen worden onderzocht. Zo zijn in 2006 bij een opgraving in het plan Ossenhoek bewoningssporen van zo’n 4.500 jaar geleden tevoorschijn gekomen. Ook vondsten uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen zijn in de gemeente bekend. Landelijke aandacht kreeg het archeologische onderzoek in de wijk Ravense Hoek in 1998. Hierbij werden een 13de-eeuwse woontoren en kerkhof blootgelegd.

Beiden eigendom van de uithof van het Vlaamse klooster Ter Doest, van de Cisterciënzer monniken. Bij de opgraving van de woontoren werden ook 143 skeletten ontdekt. Een van de skeletten verhuist naar de replica van de woontoren die nu in Historyland wordt gebouwd. Wie straks door het raampje van de deur kijkt, staat oog in oog met één van onze voorouders. De kleinere middeleeuwse mens dwarsboomde na eeuwen nog de aanvankelijke plannen van Historyland. De toren één op één nabouwen, dat wil zeggen acht bij negen meter en tien meter hoog, bleek niet mogelijk. Zo’n authentieke toren tart alle wettelijke eisen van deze tijd. Zo zou de trap te steil uitvallen en de deur te klein zijn. Er komt dus nu een kleinere versie van vier meter hoog te staan op een stuk land waar straks wilgen, rietgrassen en biezen groeien. Bomen en planten die passen in het landschap van toen.