Cisterciënzertoren

De gemeente Hellevoetsluis kent een rijke bewoningsgeschiedenis. Niet alleen de nu nog zichtbare monumenten getuigen daarvan, maar ook de in de ondergrond aanwezige sporen en vondsten die door archeologen worden onderzocht. Zo zijn in 2006 bij een opgraving in het plan Ossenhoek bewoningssporen van zo’n 4.500 jaar geleden tevoorschijn gekomen. Ook vondsten uit de Romeinse […]